Affärsjuridik

home_finance_about_us

Vi erbjuder juridisk bistånd inom följande områden:

  • Utarbeta med Avtal
  • Upprätta dokumentation gällande företagets transaktionen utgår från Avtal och finansiell ställning och utifrån era intresse.
  • Fullständigt juridiskt stöd till företag, inklusive export-import Avtal, samt andra avtal inom alla verksamhetsområden som har koppling till rysk eller vitrysk eller svensk lagstiftning.
  • International rätt
  • Skydda era intressen med utgångspunkt från era önskemål och era individuella situation
  • Optimering av skatter.