Samarbete

home_finance_about_us

Avfallshantering och Avfallskonvertering.

Svensk teknologi inom avfallsområdet anses vara högt utvecklad.

Vi söker, för kunders räkning, kontakt med svenska leverantörer av utrustning inom detta område.

Aktuellt kan vara såväl köp av teknologiskt kunnande som köp av kompletta avfallshanteringsanläggningar med stor kapacitet.