Tjänst Pris
0-14 timmar/vecka 170 kr/t Intresseanmälan
15-29 timmar/vecka 150 kr/t Intresseanmälan
30+ timmar/vecka 140 kr/t Intresseanmälan