Marknadsanalys

home_finance_about_us

Bygger strategier för att förstärka företagets konkurrenskraft i Ryssland och Vitryssland.

  • Rådgivning om rysk och vitrysk marknad.
  • Arbetsrätt i Ryssland och Vitryssland.
  • Handelsrätt i Ryssland och Vitryssland.